Sátrak a veszprémi várban

(A sátrak nyitva: péntek 16-21 óra, szombat 10-18 óra, vasárnap kb. 12-18 óra)

 

 

 • 1. sátor: Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
  A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sátrában Őszentsége Ferenc Pápa 2023. április 28-30 közötti magyarországi látogatását elevenítjük fel.
  Állandó programok a sátorban:
  – Fotókiállítás lesz látható Őszentsége látogatásáról.
  – Bemutatjuk a pápai trónokat. Kiállítjuk pápai mise során használt kelyhet és egyéb liturgikus tárgyakat, a miseruhákat, a látogatás során adott apró emléktárgyakat, illetve pápai rózsafűzért, kulcstartót.
  – Egy életnagyságú karton Fiat 500 gépkocsit készíttetünk, amellyel fotót lehet majd készíteni.
  – Sátrunkban látványkonyha fog üzemelni, ahol Sümeghy Kata, a pápai kenyér készítője süt majd.
  – Lehetőség lesz hallgatni és egyúttal meg is nézni Őszentsége magyarországi látogatásán elhangzott beszédeit.
 • 2. sátor: Vallásturizmus / Szent Mauríciusz Monostor
  Péntek 17:00 – „Fémbe foglalt imádság” – Gemmauríciusz műhely bemutató Anzelm testvérrel
  Szombat és vasárnap: napközi imaóra a bakonybéli bencésekkel
  Szombat 11:00 és 16:00 monostori finomságok kóstolója
  Vasárnap 15:00 Könyvbemutató a monostor könyvsorozatából – Lectio Divina könyvek
 • 3. sátor: Katolikus Szeretetszolgálat Lelki Rehabilitációs Otthona
  A Bakonyszücsön található intézményben az országban egyedülálló és speciális szolgáltatást nyújtunk. Lelki rehabilitációs lehetőséget biztosítunk a daganatos megbetegedésben, illetve más súlyos egészségkárosodásban, fogyatékosságban
  szenvedő gyermekek, felnőttek, valamint a betegségben szenvedő gyermekek esetében családjaik részére is.
  Célunk, hogy az ellátandó gyermekek és felnőttek lelki rehabilitációját segítsük, de a megbetegedés következtében az egészséges testvérek, szülők neurotikussá váló állapotára tekintettel a családok rehabilitációját is kiemelt feladatunknak tekintjük. Ellátásuk során olyan testi-lelki szükségletkielégítést biztosítunk, amellyel hozzájárulunk a megbetegedésük miatt meggyengült identitásuk visszanyeréséhez, csökkentjük a kirekesztettség, a „másság” érzését, valamint a betegségükkel
  kapcsolatosan kialakult fóbiák fennállását is.
  Kiterjedt kapcsolatrendszerünk segíti az egyedülálló szolgáltatás igénybevételi lehetőségének megismertetését, mivel az Otthon a Magyar Gyermekonkológiai Hálózat tiszteletbeli tagja, valamint szoros szakmai együttműködés keretében dolgozunk a Magyar Rákellenes Liga és a Rákbetegek Országos Szervezetével. Az általuk fenntartott
  klubok vezetőinek munkáját évente szervezett képzésekkel segítjük.
  Szakmai tevékenységünk jelentős elismerései, hogy a Veszprémi Érseki Főiskolával kötött együttműködési megállapodás eredményeként hallgatókat fogadhatunk gyakorlati ismereteik elmélyítésére, valamint duális képzőhelyként a középiskolás
  korosztály tudásának elsajátításában is közreműködünk.
  Büszkék vagyunk arra, hogy az Otthon 2023. évben második alkalommal nyerte el a Családbarát Szolgáltatóhely és a Családbarát Munkahely megtisztelő címet.
  Fontos információ továbbá, hogy az ország egész területéről, vallási hovatartozástól függetlenül fogadjuk az Érintetteket. Az ellátás térítésmentes, adományokat szívesen fogadunk.
  Küldetésünk Böjte Csaba szerzetes szavai szerint:
  „Nem adhatsz lángot a gyertyának úgy,
  hogy annak fénye a te arcodat is ne ragyogja be.”
  Elérhetőségeink:
  Katolikus Szeretetszolgálat Lelki Rehabilitációs Otthona
  8572 Bakonyszücs Petőfi u. 2.
  tel:06-89-341-098
  e-mail: bakonyszucs@szeretetszolgalat.hu
  honlap: www.szeretetszolgalat.hu
  https://www.facebook.com/betegek.daganatos.3/
 • 4. sátor: Ifjúsági Közösségek és Programok
 • 5. sátor: Kegyhelyek a Veszprémi Főegyházmegyében
 • 6. sátor: Lelkiségi és Szerzetesközösségek
 • 7. sátor: Együtt az Életért Egyesület / Fiatalok az Élet Szolgálatában
  Az egyesület krízisben lévő kismamák segítését tűzte ki célul. Abban segítjük őket, hogy a gyermekvállalás elől lehetőleg elhárítsák az akadályokat. Ha ez nem sikerül és nem tudják vállalni a gyermek felnevelését, nyílt örökbefogadást készítünk elő számukra.
  Fontos küldetésünk, hogy képviseljük az emberi élet védelmét. A kismamát és a kisbabát is segítjük. Folyamatosan hívható segélytelefonszámunk: +36 (30) 598-0198 A Fiatalok az Élet Szolgálatában Közösség az Együtt az Életért Egyesület ifjúsági csoportja.
  Azért jött létre, hogy összegyűjtse és képezze azokat a fiatalokat, akik hivatást éreznek az emberi élet méltóságának képviseletére. Tagjaink elkötelezettek az élet védelmében a fogantatástól a természetes halálig.
  Hitvallásunk:
  Az ember a fogantatás pillanatától a természetes halálig tiszteletet és védelmet érdemel függetlenül korától, nemétől, méretétől, egészségi állapotától, fogantatásának körülményeitől, tartózkodási helyétől.
  16-26 éves korig várjuk az új tagokat.
  30+ felnőtt korosztály számára külön közösséget vezetünk. Ők a Felnőttek az Élet Szolgálatában Közösség.
  A közösség céljai:
  1. Hirdesse az ember életének szépségét és méltóságát az első pillanattól kezdve.
  2. Képviselje a méhen belül fejlődő, illetve önmagáról rendelkezni nem képes emberek élethez és emberi méltósághoz való jogát.
  3. Az emberi élettel kapcsolatos hiteles információk terjesztése gondolkodó beszélgetések, előadások, filmvetítések és konferenciák szervezése
  Létrehoztuk az Egy Élet youtube csatornát, ahol az emberi élet védelmével kapcsolatos témákat dolgozunk fel.
 • 8. sátor: Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület
  Mi az az ökológiai megtérés? Mi dolgunk a környezettel keresztényként? Mit tehetünk egyénileg és közösségeinkben, hogy felelős művelői és gondozói legyünk a teremtett világnak? Mit üzen nekünk a Pápa? Kik azok a Laudato si' animátorok? Gyere a Naphimnuszhoz, és megtudod! A Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület a KATTÁRSon azokra a kérdésekre segít a keresztény hitünkből mélyen gyökerező válaszokat találni, amelyek sokunkat foglalkoztatnak, gyakran el is bizonytalanítanak minket vagy a környezetünkben élőket, olykor meggátolnak minket abban, hogy bátran és szilárdan haladjunk az ökológiai megtérés felé. Az Egyesület 2011 óta dolgozik azon, hogy a hivatalos egyházi szervezetek kezdeményezéseivel teljes összhangban, mintegy arra adott „alulról jövő” válaszként, civil szervezetként népszerűsítse és segítsen átültetni a gyakorlatba az Egyház tanításának megfelelő környezettudatos gondolkodás- és cselekvésmódot. Céljuk elősegíteni a magyar katolikus közösségek teremtésvédelmi elköteleződését, és koordinálni a közösségek együttműködését ebben a témában, összekapcsolni a teremtett világ megóvásáért tevékenykedni szándékozókat.
  Mivel várunk? Beszélgetési lehetőségekkel, kézműves foglalkozással (szappanöntés, pólószatyor készítés hozott pólóból), a remény gyertyáival.

  EcoOne Magyarországi Munkacsoport/Fokoláre Mozgalom
  "Mind kapcsolatban vagyunk!" címmel a Fokoláre mozgalom EcoOne Munkacsoportja interaktív teremtésvédelem témájú játékokkal, foglalkozással várja a gyerekeket és fiatalokat. Fedezd fel, hogy a természet ajándék számodra! Beszélgetés
  felnőttek számára a Veszprémi KATTÁRS-on. A sátrukban megismerkedhetsz a Fokoláre Mozgalommal is.

  Balaton-felvidéki Nemzeti Park
  A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság fő feladata a természet védelme. Ennek érdekében nagy hangsúlyt helyez a környezeti nevelésre. Kitelepülésünk alkalmával természetismereti játékokkal hangsúlyozzuk természeti környezetünk fontosságát és szerepét. Védjük együtt természeti értékeinket!
 • 9. sátor: Mária Út / Mária Rádió / Cursillo
  A Mária Út Közép-Európa 2200 Km-es zarándokút hálózata, melynek kelet-nyugati tengelye az ausztriai Mariazelltől az erdélyi Csíksomlyóig észak-déli útvonala Częstochowa és Medjugorje között vezet, így egy Ausztrián, Magyarországon,
  Románián, valamint Lengyelországon, Szlovákián, Horvátországon és Bosznia-Hercegovinán átívelő keresztet kapunk.
  Az út vagy annak kisebb szakaszai csoportosan vagy egyénileg is bejárhatók, elsősorban gyalogosan, de akár kerékpáros vagy lovas változatban is.
  A Mária Út egy közösség. Az összetartozás tudat a Mária Út hálózatának egyik sajátossága. Az összetartozás országok, nemzetiségek, emberek, önkormányzatok egyházi és civil szervezetek között is megtalálható a zarándoklás hídképző funkciója miatt.
  A Mária Út tehát egy híd, út az emberek és út az ember és Isten között.
  A Mária Út egy hálózat, mely célja a A Szűz Mária tisztelet, a búcsújárás és a zarándoklás hagyományának megőrzése, terjesztése, továbbörökítése,a zarándokturizmus fejlesztése.
  A közösség önkéntesek, egyesületi tagok, munkatársak és támogató szakemberek összessége.
  További részletek a Mária Útról és a zarándoklatokról: https://mariaut.hu/

  Mária Rádió
  A Mária Rádió a világ legnagyobb, folyamatosan bővülő közösségi rádióhálózata, műsorai katolikus szellemben, a szeretetről, a lelki élet kérdéseiről szólnak, küldetése – segíteni a ma embere számára, hogy hiteles és kiteljesedett keresztény életet tudjon élni az élet minden területén. Páratlan a maga nemében, hiszen közhasznú egyesületi formában, nonprofit módon működik, nincsenek a műsoraiban reklámok, sem politikai vagy egyéb célú hirdetések. Közel 1.500 fő önkéntes segíti a Rádió működését, és a több százezres hallgatói család önkéntes adományai finanszírozzák a tevékenységét. A Magyarországon 2008-ban, 16 magánszemély kezdeményezésére megalapított Mária Rádió Egyesület missziós tevékenységét a rádióadások készítése mellett – többek között –lelkigyakorlatok (Cursillo, AlmáDialógus) és zarándoklatok szervezése, valamint kiadványok terjesztése révén valósítja meg.
 • 10. sátor: Máltai Szeretetszolgálat / Munkás Agrár Misszió
 • 11. sátor: Veszprémi Erdőgazdaság Zrt.
  Erdőgazdaságunk, a VERGA Zrt. közel 50 000 ha kizárólag állami tulajdonú területen gazdálkodik, főként Veszprém-vármegye térségében. Kezelt erdőterületeink a Kabhegy nyugati oldalától Zircen át egészen a Tési- fennsík hatalmas erdő borította tájain keresztül a Kelti- Bakonyig nyúlnak. A térség fölrajzi adottságai olyan különleges erdőterületeket rejtenek, mint a Szentgáli tiszafás, vagy a szinte máig érintetlen Burokvölgy.
  A mindennapos, minőségi fenntartható erdő és vadgazdálkodási tevékenységünket három erdészetünk látja el olya módon, hogy az összeegyeztethető legyen a térségbe érkező, évről-évre növekvő bakancsos turizmussal. Számos kilátó,
  tanösvény, erdei pihenőhely, játszótér, tornapálya és olyan kedvelt, természet alkotta látnivalók is várják az ide érkezőket, mint a Római-fürdő vízesés. Mindezek mellett, erdőgazdaságunk murvabányát működtetünk, valamint közjóléti tevékenységeinket kiegészítve, szálláshelyeinkkel és erdei iskolánkkal részt veszünk a turizmusban és a környezeti nevelésben is. Az ajkai Hubertus Erdészeti Erdei Iskolánkkal, jelentős szerepet vállalunk egész évben a közeli település tanulóinak természet közeli oktatásában. Mindezek mellett osztálykirándulásoknak, erdei táboroknak, és nyári
  táboroknak nyújtunk kiváló helyszínt. A diákok, speciálisan felszerelt tantermekben, erdőpedagógiai oktatások keretében ismerkednek meg a természeti környezettel, majd mélyítik el azokat terepi foglalkozásaink során. Az interaktív oktatásban nagy segítséget nyújt a hazai erdőkre jellemző nagyvadakat bemutató, Fekete István Diorámánk is. Mint a térség erdőgazdálkodója, kiemelt feladatunk az erdőterületek tudatos gondozás, valamint helyes útmutatás a legfiatalabb generációja számára.
 • 12. sátor: Veszprémi Főegyházmegye Oktatási Intézményei és Hitoktatási Irodája
  I. Folyamatosan biztosított szolgáltatások és aktivitások a VÉF-sátorban
  - Jószolgálati erőforrás-kölcsönző
  Miben tudnék kiteljesedni a munkámon felül? Milyen önkéntes vagy társadalmi munka okozna örömet? A Jószolgálati erőforrás-kölcsönzőben helyi és vármegyei önkéntes lehetőségeket gyűjtöttünk össze és ismertetünk az alapján, hogy azok milyen képességeket, attitűdöt és jártasságot igényelnek a leendő önkéntesektől.
  Az érdeklődők számára – képességeik felmérésével, tesztek, önismereti játékok és feladatok kiértékelésével – segítjük a megfelelő önkéntes- és segítő munka megtalálását.
  - Reménymagok nevelése
  Ha egy kis reményre van szükséged, ültesd el a bátorság, a türelem vagy épp a jókedv magjait! Gondozd figyelmesen, és nézd meg, milyen növényed fejlődik ki a törődésednek köszönhetően!
  Mi segítünk a megfelelő magok, cserepek és eszközök kiválasztásában. Sőt használati útmutatót is adunk a növényed nevelgetéséhez.
  - „Ez a mese engem választott…”
  Érezted már úgy, hogy egy történet, egy esemény megszólított, kiválasztott Téged valamiért? Lehet, hogy mondanivalója van számodra, lehet, hogy valamilyen útravalót szeretne adni. Mi hozzuk a meséket, Te pedig add hozzá magad!

  II. Idősávban meghirdetett programok a VÉF-sátorban
  - „És nekem vajon mi lehet az erőforrásom?” egyéni segítő beszélgetés
  „És nekem vajon mi lehet az erőforrásom?” Ha már benned is felmerült a kérdés, nem vagy vele egyedül. Szupervizor és művészeti terapeuta, emberierőforrástanácsadó kollégáink örömmel beszélgetnek Veled a VÉF-sátorban arról, melyek a Te személyes erőforrásaid.
  * Közösségi örömtánc
  Előadó: Dr. Tímár Lajos, a Pannon Egyetem Műszaki Informatika Karának nyugalmazott egyetemi docense, a Népek Táncai (IFD) – Jó Hangulat Klub alapítója. Korábban tanított óraadóként Főiskolánkon. 25 éve tart különböző korosztályok számára – ingyenesen – táncfoglalkozásokat. Dr. Timár Lajos, a Matematika Tanszék nyugalmazott egyetemi docense Veszprém Városért Pro Urbe díj büszke tulajdonosa.
 • 13. sátor: Veszprémi Érseki Főiskola / Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája
  Tudja-e, hogy a magyar szerzetesek hányféle szerepben járulnak hozzá a társadalom krisztusibb működéséhez? Szeretettel hívjuk, hogy ismerje meg, hogy a Magyarországon jelenlévő 90 szerzetesrend milyen széles körben gazdagítja a lelkiségi, szociális, oktatási területet, s ezek milyen módon érhetők el mindenki számára.
  A betérőket beszélgetési lehetőséggel, illetve a magyarországi szerzetesrendeket bemutató új filmsorozattal várjuk.
  Pénteken 16-21 óráig, illetve vasárnap 12-18 óráig várjuk azokat, akik szívesen megismerik:
  - a magyarországi szerzetesrendek sokszínűségét, a rendek közötti együttműködés gyümölcseit, (szerzetesek.hu)
  - az Emberi Méltóság Stratégiát, amelynek célja, hogy alapot teremtsen, irányt mutasson, mintát és segítséget adjon a gyermekek és felnőttek emberi méltóságát megőrző cselekedeteknek a szerzetesi fenntartású intézményekben, (emberimeltosag.hu)
  - a Zarándoktábor programot, mely országos szinten 12-18 éves korosztálynak biztosít egyhetes közösségi zarándoklatokat (zarandoktabor.hu).
  Vasárnap 12-15 óráig a fentiek mellett lehetőség van megismerni a szerzetesi fenntartású szociális intézmények sajátos irányelveit, együttműködésüket.
 • 14. sátor: Világban Élő Kármel – Magyarország
 • 15. sátor: Szent Lukács Idősek Otthona / Hévíz Római Katolikus Plébánia
 • 16. sátor: Szent András Evangelizációs Iskola – Magyarország
  Új evangelizátorok képzése a harmadik évezred új evangelizációja számára. Azonos jövőképpel, módszertannal, logisztikával és képzési programmal rendelkező több, mint 2000 evangelizációs iskolaközösség a világ 67 országában. A Szent András Evangelizációs Iskola küldetése, hogy evangelizátorokat adjon a Katolikus Egyház számára. Az Egyház egyetlen küldetése az evangelizáció. Ma Európa és maga az európai Egyház is újra missziós terület. Ehhez a küldetéshez az Egyházban van sok képzett pap és katekéta – akik a megtérőket tovább vezetnék –, de alig vannak evangelizátorok,
  akik az érdeklődőket előbb megtérésre tudnák vezetni. Az evangelizátor olyan egyszerű, a világban élő hívő, aki a mindennapi élete során az ismerőseinek és idegeneknek is képes az Örömhírt – vagyis Jézus személyét – hirdetni, és a Vele való életátalakító találkozásról bátran tanúságot tenni, megtérésre vezetni. Miért pont Andrásról lett elnevezve? András apostol nevét vettük fel, mert ő az evangéliumok egyik legjelentéktelenebb apostola, aki mégis különleges, mert miután
  elsőként felfedezte a Mestert (Jn 1,37-42), rögtön elvitte hozzá a testvérét, Pétert, akiből az első apostol lett. András az, aki keresi a nála nagyobb apostolokat. Mi Andrások akarunk lenni: keressük és neveljük azokat, akik utánunk jőve már jobban
  szeretik, követik és hirdetik a Mestert, mint mi. Hogyan dolgozik az iskola? Kurzusokat szervezünk mi magunk is egy-egy helyszínen, de várjuk azon közösségek, plébániák meghívását is, akik szeretnék, hogy nekik helyben tartsunk kurzusokat.
  A sátorban ezekkel a programokkal is várunk:
  Szombat 11:00 Beszélgetés az új evangelizációról
  Szombat 16:00 Gyerekprogram
  Vasárnap 15:30 Beszélgetés az új evangelizációról
  Vasárnap 16:00 Gyerekprogram
 • 17. Magyar Katolikus Rádió
 • 18. sátor: KALÁSZ – Katolikus Asszonyok-Lányok Szövetsége / Háló – Találkozás Kapcsolat Közösség
  A Katolikus Asszonyok-Lányok Szövetsége egy nagymúltú nőmozgalom, amelyet 1936-ban alapított Luczenbacher Rita nemeslány azzal a céllal, hogy a paraszt lányok számára képzést, erkölcsi nevelést biztosítson. A kommunista diktatúra alatt a mozgalmat feloszlatták, vagyonát elkobozták. A rendszerváltás után 1990-ben a Szövetség újjáalakult, megújult célcsoporttal, de azonos célkitűzéssel – hiszen ezek a célok a mai napon is hihetetlenül aktuálisak. Ezek az alapelvek és célok pedig az alábbiak:
  - Hit: Merjünk élő hittel, gyakorló katolikusként élni;
  - Erkölcs: Gondolataink, tetteink tiszták legyenek;
  - Nemzet: Tiszteljük, szeressük nyelvünket, hagyományainkat, nemzetünket, mert ezek a gyökereink;
  - Hivatás: Nőies nők legyünk, minden élethelyzetben anyás lelkülettel. Két lábbal állva a földön, jól tájékozódjunk a világban a LÉLEK vezetésével.
  A sátorban az alábbi programokkal várunk:
  WUCWO workshop: A WUCWO a World Union of Catholic Women’s Organisations rövidítése, magyarul: Katolikus Női Szervezetek Világszövetsége. Workshopunkon ismertetjük a célkitűzéseket, a hozzájuk való magyar kapcsolódás lehetőségeit, az alelnökség ideje alatti további nemzetközi és magyar terveket.
  Katolikus Női Körök: Mindannyian, akik a KALÁSZ-ból a KATTÁRS-ra érkeztünk (Tatárné Kapus Éva, Szilágyi Melinda, Tóth Krisztina és Csehné Vadnai Borbála) női kisközösséget, KALÁSZ-csoportot vezetünk. Workshopunk keretében szeretnénk
  megosztani női kör vezetésével kapcsolatos tapasztalatainkat.
  Közösségépítés egy kis faluban női szemszögből: Tatárné Kapus Éva 45 évig élt egy plébánián Mártélyon 8 tagú családjával, gondozva a templomot, plébániaépületet és a helyi közösséget, mindenféle életkorú hívő testvéreket. Ennek tapasztalatait, kihívásait, örömteli élményeit és máig ható hozadékát osztaná meg beszélgetés keretében az érdeklődőkkel.
 • 19. sátor: Boldog Ceferino Intézet
  MKPK országos cigánypasztorációs háttérintézménye
  A Boldog Ceferino Intézet 2015 óta segíti a cigányok lelkipásztorkodásával megbízott lelkipásztorok és munkatársaik tevékenységét, számukra képzések és konzultációs fórumok, lelki napok, közösségi alkalmak biztosításával. A katolikus kötődésű cigánypasztorációs helyszínek és közösségek kapcsolati hálóját erősítjük, olykor támogatóként, máskor tanácsadóként vagy összekötőként. Mindenkor igyekszünk az Örömhír erejével az egyéni és közösségi előrejutás, boldogulás eszközei lenni. Kapcsolatot tartunk az egyházmegyei cigánypasztorációs referensekkel, szerzetesi
  szolgálatokkal és civil kezdeményezésekkel is.

  Premontrei Női Kanonokrend
  A Premontrei közösség küldetése: „szerzetesi élet Istennel együtt az emberek között”
  űA premontrei nővér- és premontrei férfiközösség teljes mértékben megvalósítja az Egyház hármas küldetését azoknak az embereknek a javára, akikkel együtt él a településen: Liturgia, vagyis az istentisztelet és az imádság, Diakónia, vagyis a szeretetszolgálat, és a Martyria, vagyis az aktív hitvallás.” Szent Ágoston tanítása szerint közösségeinket a mindenkit átölelő szeretet kell, hogy jellemezze.
  Keresztségünktől fogva meghívottak vagyunk a szegény és feltámadt Krisztus követésére a radikális apostoli életben, az evangéliumi tanácsok, Szent Ágoston Regulája és Premontrei Rendünk alapítójának, Szent Norbertnek karizmája szerint. Életünket Isten és emberek iránti szeretetben, az Oltáriszentség, a bűnbánat, a Szűzanya tiszteletének, s az egyház szolgálatának szem előtt tartásával éljük. A kórusimától és az oltártól indulunk, hogy szolgáljuk az emberiséget a szegénység, a vendégszeretet, a kiengesztelődés és béke szellemében az egyház és a világ javára.
  A premontrei nővérek vállalt feladata: a liturgikus és a gyakorlati templomi szolgálat mellett a hitoktatás és szociális indíttatású intézményeik fenntartása. Különösen oda szól a küldetésük, ahol a szegényekben maga Krisztus szenved, és azokhoz, akik még nem ismerik Krisztust. A Premontrei Nyitott Ház (Napköziotthon), a Zsámbéki Premontrei Tecnikum Gimnázium Szakközépiskola és Szakiskola, a Boldog Gertrúd Központ, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat fő célja, hogy a bármilyen okból szociális hátrányban élő emberek munkatársaink és nővéreink szolgálata által megismerjék a Jóisten jóságát.
 • 20. sátor: Görögkatolikus Metropólia
 • 21. sátor: Csak Egyet Szolgálat / KETEG – Keresztény Társadalmi Elvek a Gazdaságban
  "A Csak Egyet Szolgálat új szemléletű, misszió-fókuszú katolikus karitatív szervezet, amely mélyszegénységben élőket felkaroló szociális segítő központot, nappali melegedőt üzemeltet Budapest szívében, a VI. kerületben.
  Csapatunk szociálisan érzékeny, keresztény lelkületű és szolgálatra törekvő emberek hittel átszőtt szakmai közössége. Mivel egyedi utunkon mindannyian találkoztunk Isten atyai szeretetével, igyekszünk úgy szolgálni, hogy tevékenységünk középpontjában a hit továbbadása és a szociális munka eszközei révén mindig a lehető leginkább személyre szóló segítségnyújtás álljon".
 • 22. sátor: Bízd Rá Magad Szolgálat / Hetvenkét Tanítvány Mozgalom
  A bizdramagad.hu portál egyedi, tematizált ajánlásgyűjteményében az emberi életút sokféle kihívásával kapcsolatban találhatunk valós, gyakorlati segítséget. Legyen szó pl. gyermekvállalásról, gyereknevelésről, párkapcsolatról, függőségekről, időskorú/beteg hozzátartozó gondozásáról, pszichológiai, érzelmi elakadásokról vagy bármilyen személyes nehézségünkről.
  Jelenleg több, mint 170, elsősorban katolikus segítő szervezetet, „jó gyakorlatot” mutatunk be oldalunkon, akik sokféle módon tudnak támaszt, kapaszkodót nyújtani számunkra (pl. segélyhívó, pszichológiai és mentálhigiénés segítség, önsegítő kör, lelkigyakorlat, lelki vezetés, zarándoklat, tanfolyam, online társkereső, betegápoló közvetítő szolgáltatás, stb.). Tevékenységükről, kapcsolódó tanúságtételekről részletesen is olvashat folyamatosan frissülő cikkeinkben és programajánlónkban.
  Szolgálatunk az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye családpasztorációjához kapcsoltan működik és a bizdramagad.hu portál szerkesztésén és üzemeltetésés túl, a portál témaköreiben hitéleti rendezvényeket is szervez.
  Bízd Rá Magad Szolgálat tervezett programja a standunkon:
  A Bízd Rá Magad interaktív standján óriáskirakóval, csodapatikával, kvíz- és nyereményjátékokkal várjuk az érdeklődőket és egy online játék során az is megtapasztalható milyen Bízd Rá Magad-os segítőnek lenni. Szeretettel és jó szóval várunk mindenkit aki egy új élethelyzet (pl. házasság, gyermekvállalás, stb.), vagy akár egy elakadás, krízis kapcsán kíváncsi az elérhető, katolikus értékrendű, támogató lehetőségekre, és a folyamatosan frissülő programokra, vagy szívesen  megismerné milyen önkéntes lehetőségekkel kapcsolódhat be segítő szervezeteink értékes munkájába.
 • 23. sátor: Pázmány Péter Katolikus Egyetem / Gál Ferenc Egyetem
  Ismered a Gál Ferenc Egyetemet? Dél-Magyarország egyik legkiválóbb felsőoktatási intézménye téged is vár, keresd a Katolikus Társadalmi Napok rendezvényen a Gál Ferenc Egyetemet! Még többet tudhatsz meg a szegedi teológiai, szarvasi pedagógiai, gyulai egészségügyi és szociális, illetve békéscsabai gazdasági képzéseinkről, emellett érdekes játékokkal, promóciós ajándéktárgyakkal és kiadványainkkal várunk.
 • 24. sátor: Katolikus Karitász
 • 25. sátor: Veszprémi Főegyházmegye Családpasztorációs Iroda / Magyar Schönstatti Családmozgalom/ MÉCS Közösségek
  A Veszprémi Főegyházmegye Családpasztorációs Irodájának feladatai közé tartozik a házasság szentségére épülő keresztény családok támogatása, gondozása. Az Iroda és a hozzá tartozó Munkacsoportban szolgáló házaspárok Főegyházmegyével összehangolt szolgálata lehetővé teszi, hogy a házaspárok közelebb kerülhessenek Istenhez és egymáshoz, házasságukban megújulva megélhessék a közösség erejét, és családi életükben is megerősödjenek. Kiemelten fontos feladatuk, hogy lelki alkalmaik - lelkinapok, zarándoklatok, családtáborok - lehetőséget nyújtsanak a családon belüli egység építésére, fenntartására. Nagy tapasztalatokkal bírnak a jegyespárok házasságra való felkészítésében, és a mentális segítségnyújtás is része tevékenységüknek. Házasság Heti programjaikkal - podcastok, előadások, házasság ünnepe - a házasság örökkévaló értékeire hívják fel a figyelmet, gyermeknevelési kérdésekben különböző képzésekkel segítik a családokat, és jelen vannak a médiában is a Családunk újság kiadásával.
 • 26. sátor: Veszprémi Közüzemi Szolgáltató
 • Együtt az Életért Egyesület és az ennek keretében működő Fiatalok az Élet Szolgálatában (FÉSZ) közösség, valamint a felnőtt korosztály számára indított FÉSZ+ 

   

 

Faházak

péntek 16-21 óra, szombat 10-18 óra, vasárnap kb. 12-18 óra
 • I. Faház: Jézus Szíve Társasága – Korda Könyvkiadó
 • II. Faház: Szent István Társulat
 • II. Faház: Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat
  Az 1989-es változások tették lehetővé hazánkban, hogy megalakuljon a Szent Jeromos Bibliatársulat. A Társulat működését 1990-ben országos hatáskörrel működő egyházi egyesület formájában (associatio publica nationalis) engedélyezte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. A polgárjogi bejegyzés még ugyanebben az évben megtörtént.
  Közgyűlési határozat alapján 2001-től a Társulat neve Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat. A Társulat célja a Szentírás ismeretének, szeretetének, egyéni és közösségi olvasásának, a Biblia életre váltásának az előmozdítása, ezáltal a magyar
  katolikus hívek vallási életének megújítása és elmélyítése határon innen és túl. Ennek érdekében a Társulat folyamatosan igyekszik gondoskodni hordozható, lehetőség szerint olcsó bibliakiadásokról; erőhez mérten törekszik magyar nyelvű Szentírással ellátni a határainkon túl élő magyar katolikus híveket; továbbképzések, bibliaapostolképző szemináriumok tartásával szorgalmazza és segíti az egyéni és közösségi szentírásolvasás elterjedését a katolikus közösségek és hívek körében.
  15:00 Gellei Anna Biblikus figurák a hitoktatásban c. interaktív előadása
 • III. Faház: Ciszterci Nővérek, Kismaros
 • IV. Faház: Ecclesia Szövetkezet
 • IV. Faház: Új Város Kiadó
  Kiadónk a Fokoláre Mozgalom lelkiségéből merít. Fő profilunk ezért a közösségi lelkiséghez kapcsolódó könyvek kiadása, 1989 óta mi jelentetjük meg Chiara Lubich műveit. Emellett főként a keresztény életmóddal, párkapcsolattal, neveléssel
  foglalkozó könyveeket adunk ki.. Legújabban nagy népszerűségre tettek szert korunk boldoggá avatott fiataljaival foglalkozó köteteink Chiara Luce Badanóról és Carlo Acutisról. 2023 nyarán jelent meg Éline Landon: Kimerült anyáknak című könyve, mely a szülői kiégés megelőzésére javasol egy kilenc hetes lelki utat az anyukáknak. Az Új Város egyik sikerkönyve volt, ezért idén újra kiadtuk, A szeretet-dobókocka titka című kötetet, ami játékos formában tanítja meg a gyerekeknek az evangéliumi szeretet gyakorlatát. Könyveinkről az ujvaroskonyvek.hu oldalon tájékozódhat.
 • V. Faház: Don Bosco Kiadó
 • V. Faház: Szent Mauríciusz Monostor (csak a szombati napon)
 • VI. Faház: Új Ember Kiadó
 • VII. Faház: Gizella kávézó

 

 

Programok időpont szerinti bontásban: https://kattars.hu/kattars-veszprem-program-2023

Helyszín szerinti bontás: https://www.veszpremiersekseg.hu/kattars-programok-veszprem-2023/

 

sátrak, faházak KATTÁRS Veszprém térkép