Az Egyház Társadalmi Tanítása

A katolikus Egyház Társadalmi Tanítása ezt mondja Neked: Üzenetünk van!

Mit üzen az Egyház Társadalmi Tanítása?

  • Az ember a kezdetektől fogva egymásnak van teremtve, kapcsolatokban képes csak élni és boldog lenni, és minden ember értékes, szeretetre méltó, önmagában teljes, tiszteletet érdemel, mert Isten képére teremtetett. Ez az emberi méltóság elve.

  • Az ember célja ezen a Földön az, hogy önmagát és embertársait kiteljesítse, önmaga és mások javát akarja, munkálkodjon az emberi közösség javán mind anyagi, mind lelki síkon, s megvalósítsa a közösség és az egyén boldogságát, amelynek végső célja  Isten.  Ez a közjó elve.

  • Az ember szeretetet és részvétet tud tanúsítani minden egyes embertársa, különösen a rászorulók felé. Segítséget tud nyújtani a szükségben, képes önzetlenül cselekedni a nehéz helyzetekben. Ezt és a szegények különleges szeretetét nevezi az Egyház társadalmi tanítása a szolidaritás elvének.

  • Az emberi együttélés szervezett közösségeket kíván meg. Az Egyház a hierarchikus rendszereket tartja az emberi természethez közelállónak, de ez a hierarchia szolgáló és nem elnyomó, önállóságot ad a hierarchiában alul lévőknek, s csak szükség esetén segíti ki őket. Segít, kisegít, és nem zsarnokoskodik. Ez a szubszidiaritás elve az Egyház Társadalmi Tanításában.

Ha figyelmesen belemerülsz a pápai enciklikák és dokumentumok szövegébe, amelyek az Egyház Társadalmi Tanítását tartalmazzák, válaszokat találsz a mai világ problémáira, megoldásokat a válságokra.

Ha többet szeretnél tudni a témáról: